Nieuws brieven

Nieuws brief 1 2022

Beste lezer

Voor je kan je de 1e nieuwsbrief lezen die Jubileum Solex Nederland uitgeeft. De nieuwsbrief ziet er iets anders uit dan de exemplaren die je misschien gewend was bij het 70 jarige jubileum. Het bestuur is wat in aantal gekrompen en we hebben besloten om in de nieuwsbrief praktische onderwerpen op te nemen zodat we als bestuur ons volledig kunnen concentreren op het evenement zelf en wat daarbij komt kijken.

Ondanks dat het bestuur kleiner is geworden, zal het feestje rondom 75 jaar Solex er niet kleiner door zijn dan bij de vorige edities.

Het bestuur bestaat uit Els en Nico Beckers en Arnold Schoeman. Gelukkig hebben we ook nog veel hulp van de oud bestuursleden.